Węgle kopalne

Węgle kopalne są skałami osadowymi, które powstały w efekcie gromadzenia się oraz późniejszego przeobrażania szczątków roślinnych. Do węgli kopalnych należą: szungit, antracyt, węgiel kamienny, węgiel brunatny oraz torf.

SKŁAD WĘGLI KOPALNYCH
Węgle kopalne składają się ze związków organicznych, wody, a także mineralnych składników nieorganicznych. Można znaleźć w nich takie pierwiastki podstawowe jak na przykład węgiel, tlen, wodór, czy siarka, ale również (choć nie zawsze) pierwiastki rzadkie, takie jak arsen, uran, bądź german.

Węgiel kamienny

JAK POWSTAŁY WĘGLE KOPALNE?
Proces uwęglenia składa się z dwóch faz – fazy biochemicznej oraz fazy geochemicznej. Uwęgleniem nazywamy cykl stopniowego wzrostu procentowej zawartości pierwiastka C przy systematycznym zmniejszaniu się zawartości innych pierwiastków, na przykład tlenu, czy wodoru. Faza biochemiczna – jest okresem nagromadzenia materii organicznej, która ulega częściowemu rozkładowi. Gdy materia organiczna zostanie przykryta przez materię mineralną, następuje zakończenie owej fazy. Faza geochemiczna – rozpoczyna się w momencie zakończenia fazy biochemicznej, gdy materia organiczna zostaje przykryta przez materię mineralną. W trakcie jej trwania następują procesy uwęglenia. Ciepły oraz wilgotny klimat, jaki kiedyś panował na naszej planecie, wpływał pozytywnie na rozwój bujnej roślinności. Na bagnistych terenach rosły zarówno wysokie drzewa, jak i skrzypy, paprocie oraz inna, mniejsza roślinność. Gdy z jakiegoś powodu drzewa się waliły, wraz z ową roślinnością tworzyły rozkładającą się materię, przysypywaną przez piaski i żwiry nanoszone wraz z okazjonalnie przybywającymi podtopieniami. Szczątki te ulegały rozkładowi – bez powietrza, w wysokiej temperaturze i wysokim ciśnieniu. Gdy lotne produkty tego rozkładu stopniowo się ulotniły, pozostały jedynie cięższe złoża, które zwiemy węglami kopalnymi.

RODZAJE WĘGLI KOPALNYCH
Węgle kopalne dzielą się na trzy różne typy, uzależnione od pierwotnej materii roślinnej, po której rozkładzie powstały. Są to: - humolity - sapropelity - liptobiolity