Węgiel i jego znaczenie

Węgiel to jedno z tych skamieniałych paliw, które ciągle jeszcze ma ogromne znaczenie dla gospodarki światowej. Warto jednak pamiętać o tym, że „czarne złoto” jest w rzeczywistości energią słoneczną, która przez długi czas była przechowywana dzięki procesom tak biologicznym, jak i geologicznym. Specjaliści przypominają, że mamy do czynienia ze stałym kaustobiolitem, czyli z paliwem mineralnym charakteryzującym się stałym stanem skupienia i powstałym na skutek nagromadzenia obumarłych materiałów roślinnych oraz pozostałości po niższych organizmach żywych. Warto pamiętać i o tym, że kopalina składa się nie tylko z czystego węgla, ale i z innych domieszek, których charakterystyka za każdym razem jest nieco inna. Można mówić zresztą o przynajmniej kilku jego rodzajach biorąc pod uwagę nie tylko sam jego skład, ale również sposób powstania, wydajność energetyczną oraz wiek. Co ciekawe, węgiel jako źródło ciepła nie jest nam obcy już od stuleci, choć nie można nie zgodzić się z tym, że człowiek pierwotny korzystał z niego jedynie przypadkowo. Na cywilizacyjne potwierdzenie znaczenia węgla trzeba było czekać zresztą naprawdę długo, a kluczowe znaczenie miała w tym przypadku rewolucja przemysłowa z drugiej połowy XVIII wieku. Wynalezienie maszyny parowej zmieniło Europę, a węgiel stał się jej podstawowym paliwem. Jego znaczenie wzrosło zresztą dodatkowo w okresie elektryfikacji, z którym mamy do czynienia niewiele później. O bardzo dużym znaczeniu węgla mówi się zresztą również na początku dwudziestego pierwszego wieku, ciągle jest on bowiem jednym z najważniejszych źródeł uzyskiwania energii elektrycznej. W skali świata nadal mówimy w tym przypadku o udziale, który znacząco przekracza czterdzieści procent. Wiele wskazuje zresztą na to, że w przyszłości jego znaczenie wcale nie będzie maleć, szacuje się bowiem, że o ile ropy naftowej zacznie brakować już za około pięćdziesiąt lat, zasoby węgla gwarantują nam przynajmniej trzy spokojne stulecia. Dziś zresztą możemy już pochwalić się technologiami, które pozwalają na obróbkę węgla, a jednocześnie chronią środowisko naturalne.

Kaloryczność węgla