Rodzaje węgla kopalnego

Węgle kopalne to skały osadowe powstałe w efekcie gromadzenia oraz rozkładu szczątków roślinnych. Powstały one na przestrzeni wielu dawnych epok geologicznych. Pod względem cech fizycznych, morfologicznych oraz chemicznych są podobne, ponieważ składają się z identycznego podstawowego budulca – macerałów.

Węgiel kopalny - rodzaje

TYPY WĘGLI KOPALNYCH
Węgle kopalne dzielą się na trzy różne rodzaje, ponieważ powstały z różnorodnej, pierwotnej materii roślinnej. 1. Humolity – powstały ze szczątków roślin lądowych i są najbardziej rozpowszechnione oraz najistotniejsze dla ludzkiej gospodarki. 2. Sapropelity – powstały z roślin wodnych. 3. Liptobiolity – są nagromadzeniem żywiczno-woskowych składników roślin.


WĘGLE KOPALNE A ZAWARTOŚĆ WĘGLA 
Węgle kopalne można podzielić również pod względem ilości najważniejszego ich składnika – pierwiastka węgla. Wyróżniamy następujące rodzaje: 

1. Węgiel kamienny
2. Węgiel brunatny
3. Szungit
4. Antracyt
5. Torf Szungit zawiera w sobie najwięcej pierwiastka węgla – często aż 98%! Jest to węgiel kopalny o głębokiej, czarnej barwie, silnie odporny na działanie czynników chemicznych (ze względu na to stosowany w przemyśle chemicznym oraz budownictwie), występujący w Rosji, Kanadzie i Szwecji.

RODZAJE WĘGLA KAMIENNEGO
Węgiel kamienny zawiera w sobie około 72-92% pierwiastka węgla. To bardzo ważne paliwo energetyczne oraz surowiec chemiczny. Wyróżnia się aż dziesięć jego rodzajów: 1. Węgiel płomienny 2. Węgiel gazowo-płomienny 3. Węgiel gazowy 4. Węgiel gazowo-koksowy 5. Węgiel ortokoksowy 6. Węgiel metakoksowy 7. Węgiel semikoksowy 8. Węgiel chudy 9. Węgiel antracytowy 10. Antracyt Każdy rodzaj ma nieco inne właściwości i stosowany jest w różnych dziedzinach – na przykład węgiel płomienny do budowy pieców domowych i przemysłowych, węgiel gazowy w wytlewaniu, gazownictwie i koksownictwie, a antracyt jako paliwo specjalne.

RODZAJE WĘGLA BRUNATNEGO 
Kolejnym rodzajem węgli kopalnych jest węgiel brunatny. Posiada on 65-78% zawartości węgla i również ma kilka odmian. Wyróżnia się: 1. Węgle ksylitowe 2. Węgle twarde 3. Węgle miękkie Spalanie węgla brunatnego jest niezmiernie groźne dla środowiska naturalnego, ponieważ zawiera on w sobie siarkę, która ulatnia się w czasie tego procesu. Mimo tego jest często wykorzystywany przez człowieka - jako tani materiał opałowy, surowiec chemiczny oraz środek użyźniający glebę.