Jak wydobywa się węgiel?

WęgielWęgiel kamienny wydobywany jest na całym świecie, zawsze też zastosowanie znajduje jedna z dwóch metod – odkrywkowa oraz głębinowa. Metoda odkrywkowa jest stosowana przede wszystkim w Australii i Stanach Zjednoczonych, a jej największą zaletą jest stosunkowo niski koszt, jaki generuje wydobycie. Niestety, nie jest to wcale metoda wolna od wad, za najpoważniejszą uważa się zaś degradację środowiska naturalnego. Kopalnie odkrywkowe mają i ten minus, że sprawdzają się przede wszystkim wówczas, gdy węgiel jest zlokalizowany stosunkowo płytko, choć oczywiście mamy do czynienia z wyjątkami od tej reguły podyktowanymi jednak przede wszystkim koniecznością, gdy płytsze złoża zostały wyczerpane. Metoda głębinowa jest charakterystyczna dla ponad połowy światowej produkcji węgla i dominuje nie tylko na naszym kontynencie, ale również w Afryce i w Azji. Jej zaletą jest to, że może być wykorzystywana nawet w regionach, dla których charakterystyczna jest silna urbanizacja, nie wymaga bowiem zbyt wiele miejsca na powierzchni. Niestety, nie oznacza to wcale wydobycia bezproblemowego, a największym wyzwaniem są tak zwane szkody górnicze i konieczność zabezpieczenia przed nimi miast.